НАЧАЛО

ИДЕЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ

БАНЕРИ

 

SMS-и

ТЕСТОВЕ

ИНТЕРЕСНО

 

ЖИВЕЙ ЗА ЛЮБОВТА 2006

 

 
Exchange.bg

     

ИНТЕРЕСНО - Избрани стихове на българската любовна лирика

събрани от Паола Иванова

 

Христо Ботев

Питаш ме, защо съм аз

дохождал нощя у вас,

как съм скочил през плета

и що щял съм да крада.

 

Кат мъжът ти не съм стар

да не видя в темна нощ:

аз си имам за другар

на поясът остър нож.

 

Нощ бе темна като рог,

примъкнах се като смок:

слушам, гледам - сички спят,

спеше си и ти с мъжът.

 

Там в градина аз седнах,

в ръка силна нож стиснах:

ще излезе, рекох той,

ще изпита гневът мой.

 

Гледам вкъщи свещ гори,

вие спите - мен в гърди

силен пламък, яд гори

и гняв ще ме умори.

 

Впил съм очи във свещта,

а не виждам, че нощта

превали се и мина

и зора се веч сипна.

 

Славей песен си запя:

с радост среща той зора:

през прозорецът глава

се показа и засмя.

 

Тебе тутакси познах

и тогаз се чак стреснах:

"Друг път", славею казах

и през плетът пак скокнах.

 

Ето защо идвах аз

в темна нощ и грозен час:

ще умре един от нас -

ил мъжът ти, или аз!

 

Пенчо Петков Славейков

Стройна се Калина вие над брегът усамотени,

кичест Явор клони сплита в нейни вейчици зелени.

 

Уморен, под тях на сянка аз отбих се да почина,

и така ми тайната си повери сама Калина -с шепота на плахи листи, шепот сладък и тъжовен:

"Някога си бях девойка аз на тоя свят лъжовен.

 

Грееше ме драголюбно ясно слънце от небето,

ах, но друго слънце мене вече грееше в сърцето!

 

И не грееше туй слънце от високо, от далеко -

грееше ме, гледаше ме от съседски двор напреко.

 

Гледаше ме сутрин, вечер Иво там от бели двори

и тъжовна аз го слушах, той да пее и говори:

 

"Първо либе, първа севдо, не копней, недей се вайка,

че каил за нас не стават моя татко, твойта майка.

 

Верни думи, верна обич, има ли за тях развала?

За сърцата що се любят и смъртта не е раздяла."

 

Думите му бяха сладки - бяха мъките горчиви -писано било та ние да се не сбереме живи...

 

Привечер веднъж се връщах с бели менци от чешмата

и навалица заварих да се трупа от махлата,

 

тъкмо пред високи порти, там на Ивовите двори, -

"Клетника - дочух между им да се шушне и говори: -

 

право се убол в сърцето - ножчето му още тамо!"

Аз изтръпнах и изпуснах бели медници от рамо.

 

През навалицата виком полетях и се промъкнах,

видях Ива, видях кърви... и не сетих как измъкнах

 

остро ножче из сърце му и в сърцето си забих го,

върху Ива мъртва паднах и в прегръдки си обвих го...

 

Нек' сега ни се нарадват, мене майка, нему татко:

мъртви ние пак се любим и смъртта за нас е сладка!

 

Не в черковний двор зариха на любовта двете жъртви -

тамо ровят само тия, дето истински са мъртви -

 

а погребаха ни тука, на брегът край таз долина...

Той израстна кичест Явор, а до него аз Калина -той ме е прегърнал с клони, аз съм в него вейки свряла,

За сърцата що се любят и смъртта не е раздяла..."

 

Дълго аз стоях и слушах, там под сянката унесен,

и това що чух, изпях го в тази моя тъжна песен.

 

Димчо Дебелянов

Ти смътно се мяркаш

из морната памет,

кат бродница сънна

в бездънна гора -

аз тръпна след тебе

и тръпно ме мамят

в мъглите вечерни

две черни пера.

 

След сетната среща

да срещна забрава,

подемах се, падах

и страдах навред.

Нощта ме разлюби,

 

денят отминава,

ни радост донесъл, ни весел привет.

 

И ето, погребал

в тъга непобедна

надежди и младост

в безрадостен склеп -

аз гасна, аз гасна

с утеха последна -

на спомена в здрача

и плача за теб.

 

П. К. Яворов

Две хубави очи. Душата на дете

в две хубави очи; - музика - лъчи

Не искат и не обещават те... Душата ми се моли, дете,

душата ми се моли!

Страсти и неволи

ще хвърлят утре върху тях

булото на срам и грях.

Булото на срам и грях -

не ще го хвърлят върху тях

 

страсти и неволи.

Душата ми се моли,

дете,

душата ми се моли...

Не искат и не обещават те! -

Две хубави очи. Музика, лъчи

в две хубави очи. Душата на дете...

 

Никола Вапцаров

Понякога ще идвам във съня ти

като нечакан и неискан гост.

Не ме оставяй ти отвън на пътя -

вратите не залоствай.

 

Ще влезна тихо, кротко ще приседна,

ще вперя поглед в мрака да те видя.

Когато се наситя да те гледам,

ще те целуна и ще си отида.

 

Елисавета Багряна

Кой си ти, на моя път застанал,

моя сън от клепките прогонил,

моя смях от устните откъснал?

И магия някаква ли стана?

Виждам те на старите икони,

чувам те в съня си нощем късно:

гледаш ме с очи на похитител, а в гласа ти всеки звук ме гали.

Кой си ти, в духа ми смут запалил -

 

Мефистотел ли, или Кръстител?

 

А сърцето мое доверчиво

пее - птичка в разцъфнала градина,

пее - и нарича те: Любими.

И покорна, шепна аз щастлива,

както на Исуса - Магдалина:

- Ето моите ръце - води ме!

 

Блага Димитрова

Разказвай, за всичко разказвай...

Аз искам да мина по всяка

пътечка в леса дълбок,

където си бродил от малък.

Да глътна от всеки поток,

във който си устни потапял.

Да вдъхна от всеки цвят,

упивал гърдите ти жадни.

 

Да вляза във твоя свят.

 

Разказвай... Аз искам да мина

през всеки твой прежен ден.

Да бъда със теб и тогава,

когато си бил без мен.

 

Блага Димитрова

Дълъг беше моят път до тебе,

търсеше те цял живот почти

и през тъжни срещи лъкатуши,

на които идваше не ти.

И догдето стигна твоя поглед,

сенки прекосих и шум нелеп,

но през себе си пропущах само чисти тонове - заради теб.

 

Аз изплаках всяка твоя ласка,

браних я преди да се роди

и отглеждах срещата ни бъдна

търпеливо в своите гърди.

 

Дълъг беше моят път до тебе,

толкоз дълъг, че когато сам

ти пред мене най-подир застана,

теб познах, но себе си - едвам.

Бях от мъките така прозрачна -

чак до дъно да ме прочетеш.

Бях от тържество така безкрайна

че ти трябваше при мен да спреш.

Дълъг беше моят път до тебе,

а за кратка среща ни събра.

Ако знаех... Щях отново този

дълъг път до теб да избера.

 

Евтим Евтимов

Аз всички радости на тебе дадох,

аз всички песни с тебе споделих,

аз всички пътища по теб изстрадах,

аз всички дни на тебе посветих.

Аз всички удари след теб събирах -

 

душата ми една не изгоря ...

И ако трябва утре да избирам,

отново тебе аз ще избера.

 

Павел Матев

Ти сън ли си?

Или те има?

Или си утринна звезда -

далечна, но със близко име,

която свети без следа.

И ту засвети,

ту угасне

на моята любов лъча.

Аз ту те нарека прекрасна,

ту изненадан замълча.

Къде отиваш?

Де изчезна

надеждата да бъдеш с мен?

Сърцето ми, тревожна бездна -

живей щастливия си плен.

Мечта ли си?

Или те има?

Ти огън ли си?

Или дим?

Защо си тъй неповторима,

щом този свят е повторим?!

 

Николай Лилиев

Нощта ще ни изплаче свойте тайни,

денят ще ни целуне като брат

и ние с тебе, две души незнайни,

ще полетим в незнаен свят.

 

Пред наший път светкавици ще минат,

изгубени по техните следи,

сред небесата вечни ще застинат

душите ни като звезди.

 

Загледани в далечните предели,

где гасне бавно затъмнена шир,

душите ни, мечти безплътнобели,

облъхвани от светъл мир,

 

сред свят покой, безпаметни ще питат:

кои са тия призрачни земи,

где вихрите крила бездомни сплитат

и като дъжд скръбта ръми?

 

Дамян Дамянов

Не си отивай! Чуваш ли, не тръгвай!

Не ме оставяй сам с вечерта.

Ни себе си, ни мене не залъгвай,

че ще ни срещне някога света!

Светът е свят ! И колкото да любим,

и колкото да плачем и скърбим,

като деца в гора ще се изгубим,

щом за ръце с теб не се държим.

Ще викам аз и ти ще се обръщаш.

Дали ще те настигне моят глас ?

Ще викаш ти - гласът ти ще се връща и може би не ще го чуя аз.

И дните си така ще доживеем

във викове, в зов: "Ела! Ела!"

 

Ще оглушеем и ще онемеем,

ще ни дели невидима скала.

Ще се превърнем в статуи, които

една към друга вечно се зоват,

но вече няма глас, ни пулс в гърдите

и нямат сили да се приближат.

Че пътища, които се пресичат,

когато някога се разделят

като ранени змии криволичат,

но никога от тях не става път...

Не си отивай!

Чуваш ли?

Не тръгвай!

 

Дамян Дамянов

Остани тази нощ! Тук при мен остани!

Двете тежки врти любовта ни ще скрият,

ще ни пазят отвън тези неми стени.

За една нощ сами ще избягаме ние.

Ще избягам във теб, ще избягаш във мен.

В тиха златна гора ще потънеме двама

и ще гоним насън оня дивен елен,

който бяга във нашите сънища само!

Остани тази нощ! Като куче отвън

ще ни пази до утрото будният вятър...

Остани тази нощ!...Остани!...Остани!...

И прокарай ръка по лицето ми тъмно -

като в лист изпомачкан мойте бръчки махни!

А когато от наште целувки се съмне

и когато се вдигне небесният кош,

ти излез, разкажи по най-бързия вятър

за човешката обич и за нашата мощ -

и ще стане по-светла земята...

 

 

 
           
 
  Моля инсталирайте подходящия филтър  
 
© 2006–2007 • www.love.svetu.com • „СветЪ“ ООД • Всички права запазени!